Number of the records: 1  

Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku

  1. Farkas, Viktor Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca / Viktor Farkas ; školiteľ: Mária Pachingerová. -- Bratislava, 2015. -- 82 s.

    I. Pachingerová, Mária
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004