Number of the records: 1  

Kontroling podnikov cestovného ruchu

 1. Pachingerová, Mária Kontroling podnikov cestovného ruchu / Mária Pachingerová a kolektív ; recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. -- 295 s. [16,52 AH]. -- ISBN 978-80-225-4231-9

  I. Eliašová, Darina
  II. Valenteová, Katarína
  III. Záboj, Marek
  IV. Michálková, Anna
  V. Nedorostová, Mária
  VI. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  338.48
  BA004

Number of the records: 1