Number of the records: 1  

Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja

 1. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár (10. : 13.9.2016 : Bratislava, Slovensko) Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 / redakčné a zostavovateľské práce: Marián Židó, Ingrid Sieglová ; vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. -- CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. -- ISBN 978-80-225-4278-4

  I. Židó, Marián
  II. Sieglová, Ingrid
  III. Čorejová, Tatiana
  IV. Šúbertová, Elena
  V. Žilinská univerzita v Žiline ((Žilina, Slovensko))
  VI. Ekonomická univerzita v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))

  657.9
  BA004
Number of the records: 1