Number of the records: 1  

Lokalizácia automobilového priemyslu v SR s akcentom na dodávateľov jednotlivých komponentov v Žilinskom kraji

  1. Taraba, Peter Lokalizácia automobilového priemyslu v SR s akcentom na dodávateľov jednotlivých komponentov v Žilinskom kraji : diplomová práca / Peter Taraba ; školiteľ: Ema Mišúnová. -- Bratislava, 2017. -- 90 s.

    I. Mišúnová, Ema
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1