Number of the records: 1  

Právo pre ROPO a obce v praxi

  1. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 - Súbor: Právo pre ROPO a obce v praxi. -- ISSN 1337-7523
Number of the records: 1