Number of the records: 1  

Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí

 1. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia (31.5.2017 : Bratislava, Slovensko) Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí [elektronický zdroj] : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava ; redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.] ; recenzenti príspevkov: Naďa Antošová ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Bratislava : MIpress, 2017. -- CD-ROM [175 s.] : grafy, obr., sch., tab. -- Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-971021-2-8

  I. Ilavský, Miloslav
  II. Kačúr, Marián
  III. Vyparina, Marián
  IV. Petráková, Zora
  V. Antošová, Naďa
  VI. Gregušová, Silvia
  VII. Slovenská komora odhadcov hodnoty majetku a znalcov ((Bratislava, Slovensko))

  657.9
  BA004