Number of the records: 1  

Central counterparties: recent trends and regulatory responses

  1. Országhová, Lucia Central counterparties: recent trends and regulatory responses / Lucia Országhová. -- Grafy. -- Hlavné a najnovšie trendy a regulačné iniciatívy v centrálnom zúčtovaní, na ktoré sa odvoláva povinné zúčtovanie štandardizovaných mimoburzových derivátov.

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 26, č. 1 (Február 2018), s. 28-31

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 26, č. 1 (Február 2018), s. 28-31
    BA004