Number of the records: 1  

Elektronická stravovacia karta

  1. Hrašková, Dagmar Elektronická stravovacia karta / Dagmar Hrašková. -- Praktická elektronická verzia papierových stravných lístkov. Výhody pre zamestnávateľa ako aj zamestnanca. Výhody pre prevádzkovateľa stravovacích zariadení. Stravovacia karta v mobile. Nároky zamestnanca na stravovanie.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2018. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 13, č. 3-4 (2018), s. 57-59

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 13, č. 3-4 (2018), s. 57-59
    BA004
Number of the records: 1