Number of the records: 1  

Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oslavuje 20. výročie svojho založenia

  1. Pastoráková, Erika Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oslavuje 20. výročie svojho založenia / Erika Pastoráková. -- Informácia o workshope Katadry poisťovníctva, ktorý sa konal 25. apríla 2018 pri príležitosti 20 výročia jej založenia.

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 26, č. 4 (August 2018), s. 21

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 26, č. 4 (August 2018), s. 21
    BA004