Number of the records: 1  

Kontroling reštaurácie

  1. Hrabková, Dominika Kontroling reštaurácie : diplomová práca / Dominika Hrabková ; školiteľ: Katarína Valenteová. -- Bratislava, 2018. -- 66 s.

    I. Valenteová, Katarína
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004