Number of the records: 1  

ACADEMIA

  1. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018 - Súbor: ACADEMIA. -- ISSN 1335-5864