Number of the records: 1  

Policy Mobilities, Politics and Place: The Making of Financial Urban Futures

  1. Ward, Kevin Policy Mobilities, Politics and Place: The Making of Financial Urban Futures / Kevin Ward. -- Zdôraznenie dôležitosti vzťahových a územných geografických oblastí pri tvorbe politík na celom svete a zachytenie problémov, ktorým čelia zodpovední vo vedení miest. Vyjadrenie výziev, zdôrazňujúc niektoré potenciálne cesty vpred, ktoré ilustrujú hlavné argumenty ohľadom daňového zvýšenia financovania, či finančného modelu zachytenia hodnôt.

    In European Urban and Regional Studies. -- London : Sage Publications Ltd, 2018. -- ISSN 1461-7145. -- Vol. 25, no. 3 (2018), pp. 266-283

    I. European Urban and Regional Studies. -- Vol. 25, no. 3 (2018), pp. 266-283
    BA004
Number of the records: 1