Number of the records: 1  

Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku

  1. Lukáč, Jozef Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku / Jozef Lukáč, Eva Manová. -- Tab. -- I-18-110-00 - Potreba zdrojov financovania je daná štruktúrou majetku, ktorý podnik potrebuje na prevádzkovanie činností. Podnik ponúkajúci bežne spotrebný tovar financuje svoju činnosť inak ako podnik zaoberajúci sa výrobou investičných celkov či podnik založený na výskume. Vo všetkých prípadoch platí, že základným zdrojom sú zdroje financovania vytvorené vlastným podnikaním. Externé zdroje ,,iba“ dopĺňajú vlastné a umožňujú tak rýchlejší rozvoj podnikania. Pri získavaní finančných zdrojov má lepšie možnosti podnik, ktorý má za sebou už niekoľko rokov úspešného podnikania, než podnik, ktorý začína. Analýza cudzích – externých zdrojov financovania majetku.

    In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. -- ISSN 1336-7137. -- Roč. 14, č. 4 (2018), s. 21-30 online

    I. Manová, Eva
    II. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Roč. 14, č. 4 (2018), s. 21-30 online
    BA004
Number of the records: 1