Number of the records: 1  

Obchod, priemysel, hospodárstvo

  1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. -- Bratislava : SOPK, 2014 - Súbor: Obchod, priemysel, hospodárstvo. -- ISSN 1336-8117

    334.78
    BA004