Number of the records: 1  

Human Resources and Competitiveness of the Territory

 1. Vaňová, Anna Human Resources and Competitiveness of the Territory / Anna Vaňová, Janka Šúrová, Mária Seková. -- Grafy, tab. -- Poukázanie na význam ľudských zdrojov pre konkurencieschopný rozvoj územia, s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. Zber údajov zo Slovenska, identifikácia ukazovateľov kvality ľudských zdrojov, porovnanie disparít kvantitatívnym výskumom. Odporúčania, ktoré faktory majú regióny zohľadniť v tvorbe dokumentov pre konkurencieschopnosť.

  In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. -- ISSN 1212-415X. -- Roč. 19, č. 1 (2019), s. 106-118

  I. Šúrová, Janka
  II. Seková, Mária
  III. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Roč. 19, č. 1 (2019), s. 106-118
  BA004