Number of the records: 1  

Manažment školy v praxi

  1. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019 - Súbor: Manažment školy v praxi. -- ISSN 1336-9849
Number of the records: 1