Number of the records: 1  

Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

  1. Soroková, Tatiana Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení / Tatiana Soroková. -- Psychologické aspekty hodnotenia v pedagogickom procese. Prehľad najčastejších chýb hodnotenia.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1336-9849. -- Roč. 14, č. 4 (2019), s. 15-18

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. -- Roč. 14, č. 4 (2019), s. 15-18
    BA004
Number of the records: 1