Number of the records: 1  

Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu?

  1. Lisý, Ján Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu? = The Crisis of Liberalism and the Way towards the Extinction of Neoliberalism? / Ján Lisý. -- ITMS 26240120032 - Podstata a obsah liberalizmu. Renesancia liberalizmu v podobe neoliberalizmu. Uplatnenie princípov liberalizmu v modeli sociálneho trhového hospodárstva. Mechanizmus fungovania modelu sociálneho trhového hospodárstva. Záujmové skupiny a nové feudality – ohrozenie slobodného trhového hospodárstva.

    In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí Lisý, Ján. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 362 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4619-5. -- S. 135-141 CD-ROM

    I. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. -- S. 135-141 CD-ROM
    BA004