Number of the records: 1  

Remitencie - trendy a efekty

  1. Mertanová, Katarína Remitencie - trendy a efekty = Remittances - Trends and Effects / Katarína Mertanová. -- VEGA 1/0393/16 - ITMS 26240120032 - Súčasné trendy v remitenciách. Vývoj tokov remitencií do rozvojových krajín. Cieľové krajiny remitencií. Krajiny, v ktorých majú remitencie najvyšší podiel na HDP. Krajiny, z ktorých odchádza najviac remitencií. Koridory, cez ktoré prechádza najväčší objem remitencií. Efekty remitencií v rozvojových krajinách. Ekonomické riziká migrácie a remitenicií. Faktory, ktoré ovplyvňujú efekty remitencií.

    In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí Lisý, Ján. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 362 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4619-5. -- S. 192-200 CD-ROM

    I. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. -- S. 192-200 CD-ROM
    BA004
Number of the records: 1