Number of the records: 1  

Čína v Mundell — Flemingově trilematu

  1. Krupka, Lukáš Čína v Mundell — Flemingově trilematu / Lukáš Krupka, Martina Jiránková. -- Grafy. -- Pozícia Číny v Mundel-Flemingovom trilemate.

    In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. -- Praha : Newton College, 2019. -- ISSN 1801-7118. -- Roč. 15, č. 1 (2019), s. 22-23

    I. Jiránková, Martina
    II. Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. -- Roč. 15, č. 1 (2019), s. 22-23
    BA004