Number of the records: 1  

Analysis of Treasury Benchmarked Bonds in Primary Market

  1. Rudášová, Zuzana Analysis of Treasury Benchmarked Bonds in Primary Market / Zuzana Rudášová. -- Grafy, obr. -- Analýza základných charakteristík benchmarkových dlhopisov na primárnom trhu. Zistenia, ktoré krajiny vydávajú dané dlhopisy. Obchodné kategórie dlhopisov na základe zamerania ich emisií. Rozbor dlhopisov založených na ratingoch a spreadoch.

    In EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. -- 555 s. [27,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4704-8. -- Pp. 424-434 online

    I. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines Conference Proceedings. -- Pp. 424-434 online
    BA004
Number of the records: 1