Number of the records: 1  

Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny

  1. Matlovičová, Iveta Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny / Iveta Matlovičová. -- Štatistický úrad SR dňa 6.3.2020 vyhlásil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2019 dosiahla hodnotu 1092 eur. Od výšky priemernej mesačnej mzdy sa odvodzuje všeobecný vymeriavací základ, ale aj ďalšie mzdové veličiny, ktoré majú dopad na výpočet poistného i na výšku čistého príjmu zamestnanca. Postup výpočtu mesačnej minimálnej mzdy vyplýva z novely č.375/2019 Z.z. zákona č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znp. ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2020.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 25, č. 7-8 (2020), s. 37-44

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 25, č. 7-8 (2020), s. 37-44
    BA004
Number of the records: 1