Number of the records: 1  

Ekonomika firiem 1999

  1. Ekonomika firiem 1999. Medzinárodná konferencia (9.-10.9.1999 : Košice, Slovensko) Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999 / zostavovateľ: Viktória Bobáková. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. -- 770 s. : grafy, sch., tab. -- Bibliogr. odkazy. -- ISBN 80-225-1212-5 : 600.00

    I. Bobáková, Viktória
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ((Košice, Slovensko))

    65.012.4
    BA004

Number of the records: 1