Number of the records: 1  

Trend

  1. Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Č. 1 (6. novembra 1991)-. -- Bratislava : News and Media Holding. -- Do č. 40/2002 vychádzal ako noviny - Vydavateľ do 31.8.2015: Trend Reprezentative, Bratislava. -- ISSN 1335-0684

    338
    BA004