Number of the records: 1  

Vplyv priamych zahraničných investícií na výkonnosť priemyslu

  1. Fifeková, Elena Vplyv priamych zahraničných investícií na výkonnosť priemyslu / Elena Fifeková. -- Obr., tab. -- AV 4/2008/01 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pozícia priamych zahraničných investícií v priemysle SR. Štruktúra PZI v ekonomike SR. Technologická a kvalifikačná náročnosť priemyselnej výroby.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 37, č. 4 (2008), s. 520-530

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 37, č. 4 (2008), s. 520-530

    330.3
    BA004