Number of the records: 1  

Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek

  1. Rumpelová, Daniela Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek / Daniela Rumpelová. -- Tab. -- VEGA 1/0605/0 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Štruktúrna analýza slovenskej ekonomiky a identifikácia kľúčových odvetví, ktoré ovplyvňujú a v najbližších rokoch majú tendenciu naďalej ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Slovenska. Analýza uskutočnená pomocou input-output tabuliek, ktoré sú vykázané za roky 2000 a 2005. Efekty konečného dopytu. Multiplikátor pridanej hodnoty. Dovozný multiplikátor. Multiplikátor zamestnanosti.

    In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. -- Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2742-2

    I. Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009

    330.3
    BA004