Number of the records: 1  

Vývoj makroekonomické výkonnosti regionů v ČR

 1. Nováková, Monika Vývoj makroekonomické výkonnosti regionů v ČR / Monika Nováková, Jana Staňová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Regionálny rozvoj a ekonomika Českej republiky po vstupe do Európskej únie. Zhodnotenie makroekonomickej výkonnosti krajov v Českej republike. Metóda top-down v ČR a vplyv na hodnotu HDP v PPS. Metóda bottom-up a možnosti využitia zdrojov na regionálnej úrovni. Dynamika vývoja makroekonomickej výkonnosti prostredníctvom hodnôt regionálneho HDP.

  In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 142-150

  I. Staňová, Jana
  II. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 142-150

  330.3
  BA004