Number of the records: 1  

The Czech treasury yield curve from 1999 to the present

  1. Kladívko, Kamil The Czech treasury yield curve from 1999 to the present / Kamil Kladívko. -- Graf., tab., vzorce. -- Res. angl., Bibliogr. odkazy - Odhad českej výnosovej krivky na základe použitia parametrického modelu Nelson-Siegel. Štátne dlhopisy a výnosová krivka. Dopad finančnej krízy na vývoj českej výnosovej krivky. Spotové, forwardové a swapové sadzby.

    In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. -- ISSN 0015-1920. -- Roč. 60, č. 4 (2010), s. 307 - 335

    I. Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Roč. 60, č. 4 (2010), s. 307 - 335

    519.86
    BA004