Number of the records: 1  

Firemný personálny mentoring

 1. Ondrišíková, Dana Firemný personálny mentoring / Dana Ondrišíková, Gabriel Varga. -- Bibliogr. odkazy - Teoretické úvahy o mentoringu. Pojem mentor. Podstata mentorskej podpory zamestnanca. Profesionálny význam mentoringu pre firmu.

  In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. -- Bratislava : IBIS partner, 2012. -- ISSN 1335-1729. -- Roč. 17, zoš. 67 (4/2012), s. 20-21

  I. Varga, Gabriel
  II. Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. -- Roč. 17, zoš. 67 (4/2012), s. 20-21

  331.108
  BA004