Number of the records: 1  

Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie

 1. Vincúr, Pavol Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/2551/05 : doba riešenia projektu od 01/2005 do 12/2007 / vedúci projektu Pavol Vincúr. -- Bratislava, 2008. -- [4 s.]. -- VEGA 1/2551/05.

  I. Morvay, Karol
  II. Fifeková, Elena
  III. Moravčík, Alexander
  IV. Sekerešová, Gabriela
  V. Fliegová, Jana
  VI. Havettová, Miroslava
  VII. Mikulec, Vladimír
  VIII. Rumpelová, Daniela
  IX. Luchava, Ján
  X. Lábaj, Martin

  330.3
  BA004