Number of the records: 1  

Komparácia vývoja výkonnosti slovenskej a českej ekonomiky - limitujúce faktory rastu

 1. Sovíková, Daniela Komparácia vývoja výkonnosti slovenskej a českej ekonomiky - limitujúce faktory rastu = Comparison of the performans of Slovak and Czech economy - limiting factors of growth / Daniela Sovíková, Karol Zalai. -- Tab., grafy. -- VEGA 1/0396/13 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Konfrontácia výkonu slovenskej a českej ekonomiky za obdobie rokov 2000-2012. Využitie magického štvoruholníka pri komparácii.

  In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [1000 s., 50 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3651-6. -- S. [1-6] CD-ROM

  I. Zalai, Karol
  II. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. -- S. [1-6] CD-ROM

  330.3
  BA004