Number of the records: 1  

Slovenian communist legacy: after 25 years of independence of Slovenian nation

  1. Prijon, Lea Slovenian communist legacy: after 25 years of independence of Slovenian nation / Lea Prijon. -- Bibliogr. odkazy - Slovinsko je už 25 rokov nezávislé od vtedajšej Juhoslávie, ale vplyv komunizmu je neustále prítomný. Sociálny ani ekonomický prechod nebol úspešný na rozdiel od bývalých socialistických krajín. Komunistická tradícia je v Slovinsku hlboko zakorená. Slovinské chápanie komunizmu, socializmu a transformácie.

    In Slovak journal of political sciences. -- Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. -- ISSN 1338-3140. -- Vol. 17, no. 2 (2017), s. 141-165

    I. Slovak journal of political sciences. -- Vol. 17, no. 2 (2017), s. 141-165
    BA004