Number of the records: 1  

Rezervný fond, zákonný rezervný fond, rezervy

  1. Marcin Jakubíková, Hana Rezervný fond, zákonný rezervný fond, rezervy / Hana Marcin Jakubíková. -- Tab. -- V slovníku cudzích slov pojem rezerva predstavuje zásobu, zálohu, prostriedky na mimoriadne účely, náhradné koleso s pneumatikou, zdržanlivosť, opatrnosť, výhradu. V územnej samospráve sa používa pojem rezervný fond (peňažný fond), zákonný rezervný fond, rezervy.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-0197. -- Roč. 12, č. 10 (2017), s. 15-24

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 10 (2017), s. 15-24
    BA004