Number of the records: 1  

Ochrana osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ

  1. Jaško, Jozef Ochrana osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ / Jozef Jaško. -- Dňa 4.5.2016 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie sa začne uplatňovať od 25.5.2018. Do tohto termínu sa aplikuje zákon NR SR č, 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zodpovedná osoba, inštitút zodpovednej osoby.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2017. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 12, č. 11 (2017), s. 6-8

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 12, č. 11 (2017), s. 6-8
    BA004