Number of the records: 1  

K metodologickému významu pojmu kultúry

  1. Sedová, Tatiana K metodologickému významu pojmu kultúry / Tatiana Sedová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pojem kultúry v historickej retrospektíve.Typológia vymedzení kultúry. Návrat filozofickej antropológie a integrácia Európy.

    In Filozofia. -- Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. -- ISSN 0046-385X. -- Roč. 72, č. 8 (2017), s. 632-644

    I. Filozofia. -- Roč. 72, č. 8 (2017), s. 632-644
    BA004