Number of the records: 1  

Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie

  1. Tarišková, Natália Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie = Teaching Methods of Human Resources Management from the Point of View of the Creative-Humanistic Concept / Natália Tarišková. -- VEGA 1/0609/16 - Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy ako základné východisko nového poňatia vzdelávania (THV systém). Model rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti v systéme THV. Stratégie rozvoja osobnosti. Východiská dlhodobého zámeru rozvoja vysokých škôl na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty podnikového manažmentu.

    In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí] Joniaková, Zuzana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- 78 s. [4,1 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4480-1. -- S. 50-69

    I. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. -- S. 50-69
    BA004