Number of the records: 1  

Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy

  1. Levický, Michal Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy / Michal Levický, Denisa Gajdová. -- Obr. -- Na to, aby bola podnikateľská analýza vykonaná správne, mala by spĺňať určité zásady. Jednou zo základných zásad podnikateľskej analýzy, ale i analýzy všeobecne, je zásada objektívnosti. V praxi sa však mnohokrát stretávamie so situáciou, že výsledky analýzy sú viac či menej skreslené, a to z dôvodu, že v niektorej z častí vykonávaného rozboru bola otázka objektivity podcenená. Analýza je vykonávaná vždy s určitým cieľom. Obvykle má poskytnúť informácie, ktoré majú následne slúžiť ako vstup do rozhodovacieho procesu. Ak sa jedná o rozhodovanie strategického charakteru, podcenenie zásady objektívnosti môže mať za následok vznik nepriaznivých zmien v dlhodobom horizonte

    In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. -- Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. -- ISSN 1337-2955. -- Roč. 13, č. 2 (december 2017), s. 29-32

    I. Gajdová, Denisa
    II. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. -- Roč. 13, č. 2 (december 2017), s. 29-32
    BA004