Number of the records: 1  

Vzťah racionality k morálke

  1. Pavlovkin, Karol Vzťah racionality k morálke / Karol Pavlovkin. -- Objasnenie vzťahu medzi morálkou a racionalitou. Tradícia hodnotovo orientovanej racionaliy. Racionalita tradície sv. Tomáša Akvinského.

    In Filozofia. -- Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. -- ISSN 0046-385X. -- Roč. 73, č. 4 (2018), s. 294-304

    I. Filozofia. -- Roč. 73, č. 4 (2018), s. 294-304
    BA004