Number of the records: 1  

Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei

  1. Adamcová, Lívia Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei / Lívia Adamcová. -- Spätný pohľad na prácu pobočky jazykovednej spoločnosti, ako aj otázky súčasného a budúceho postavenia nemeckého jazyka na Slovensku. Obzvlášť perspektíva do budúcnosti je dôležitá, pretože situácia na Slovensku je podobná ako v ostatných východoeurópskych a južných krajinách Európy - už dávno neplatí, že nemecký jazyk je najvyhľadávanejším cudzím jazykom. Na prvom mieste je anglický jazyk, ktorý bol súčasne určený povinne ako prvý cudzí jazyk.

    In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. -- Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2018. -- ISSN 0038-8459. -- Jg. 62, nr. 2 (2018), s. 80-83

    I. Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. -- Jg. 62, nr. 2 (2018), s. 80-83
    BA004