Number of the records: 1  

Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt

  1. Adamcová, Lívia Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt = Language As a Complex Entity – Theoretical and Applied / Lívia Adamcová. -- Dôležité tendencie súčasného nemeckého jazyka. Základné koncepcie jazyka zo synchrónneho hľadiska. Vplyv na jazykové zručnosti študentov nemeckého jazyka.

    In Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [627 s., 32 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4492-4. -- S. 28-39 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. -- S. 28-39 CD-ROM
    BA004
Number of the records: 1