Number of the records: 1  

Idiomatické výrazy vo výučbe odborného anglického jazyka

  1. Rusiňáková, Jarmila Idiomatické výrazy vo výučbe odborného anglického jazyka = Idiomatic Expressions in Teaching Business English As LSP / Jarmila Rusiňáková. -- KEGA 015EU-4/2017 - Základné prístupy k spracovaniu konceptu výučby idiomatických výrazov v obchodnej angličtine. Prezentácia výsledkov vstupných testov s akcentom na idiomy. Opis ďalších krokov výskumu.

    In Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [627 s., 32 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4492-4. -- S. 391-398 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. -- S. 391-398 CD-ROM
    BA004
Number of the records: 1