Number of the records: 1  

Sprichwortdarstellungen Als Unterrichtshilfsmittel

  1. Šukolová, Lucia Sprichwortdarstellungen Als Unterrichtshilfsmittel = Depiction of Set Phrases As a Teaching Tool / Lucia Šukolová. -- Prezentácia umeleckého vyobrazenia prísloví v majstrovských dielach od vzniku špecifického žánru až po súčasnosť. Príslovia ako ko možný výučbový nástroj spájajúci jazyk, umenie a kultúru s pohľadom na históriu.

    In Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [627 s., 32 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4492-4. -- S. 447-456 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. -- S. 447-456 CD-ROM
    BA004