Number of the records: 1  

Charakteristika súčasných procesov koncentrácií a fúzií vo svetovej ekonomike

  1. Lehotská, Monika Charakteristika súčasných procesov koncentrácií a fúzií vo svetovej ekonomike : diplomová práca / Monika Lehotská ; školiteľ: Mária Tokárová. -- Bratislava, 2018. -- 80 s.

    I. Tokárová, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004