Number of the records: 1  

Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR

  1. Mičudová, Tatiana Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR / Tatiana Mičudová. -- Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov sa v zásade dotkne každého subjektu, ktorý osobné údaje spracúva vrátanie obcí, škôl, orgánov štátnej aj verejnej správy. Vymedzenie prevádzkovateľa a subdodávateľa podľa GDPR. Zmeny v postavení sprostredkovateľa a nové obsahové náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy. Definícia pojmu bezpečnostný incident.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 7-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 7-11
    BA004