Number of the records: 1  

Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization

 1. Strelinger, Ján Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization / Ján Strelinger, Pavol Kita, Jaroslav Kita, Veronika Kitová Mazalánová, Ferdinand Daňo. -- Popis urobený: 28.9.2018 - Charakteristika pedagogickej inovácie v kontexte internacionalizácie vzdelávania francúzskeho jazyka na príklade medzinárodného študijného programu vo francúzskom jazyku - Obchodný manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a testovanie jeho atraktívnosti z hľadiska vzťahu medzi študentami a vzdelávaciou inštitúciou.

  In Journal of Intercultural Management. -- Łódź : Społeczna Akademia Nauk. -- ISSN 2543-831X. -- ISSN 2543-831X. -- Vol. 10, no. 2 (2018), pp. 71-97 online

  I. Kita, Pavol
  II. Kita, Jaroslav
  III. Kitová Mazalánová, Veronika
  IV. Daňo, Ferdinand
  V. Journal of Intercultural Management. -- Vol. 10, no. 2 (2018), pp. 71-97 online
  BA004
Number of the records: 1