Number of the records: 1  

Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei

  1. Breveníková, Daniela Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei / Daniela Breveníková, Katarína Seresová. -- Skúsenosti a pozorovania autorov pri aplikácii moderných metód výučby angličtiny ako cudzieho jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Prezentácia inovačných prístupov ako je napríklad vyučovanie založené na spolupráci, projektové vzdelávanie a metóda prípadovej štúdie.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 11-22

    I. Seresová, Katarína
    II. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 11-22
    BA004