Number of the records: 1  

Neue didaktische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht

  1. Paté, Magdaléna Neue didaktische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht / Magdaléna Paté. -- Nové didaktické koncepty a metódy vo výučbe odbornej nemčiny, profesionálny žargón ako predmet nemeckého vyučovania. V druhej časti príspevku diskusia o hlavných didaktických princípoch a kvalitatívne kritériá nemeckého jazyka pre profesionálne účely. Uvedenie konkrétnych didaktických metód.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 23-31

    I. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 23-31
    BA004