Number of the records: 1  

Textarbeit im Fremdsprachenunterricht

  1. Čiefová, Michaela Textarbeit im Fremdsprachenunterricht / Michaela Čiefová. -- V rámci výučby cudzích jazykov sa uplatňujú rôzne vyučovacie metódy. Jednou z nich je textová analýza. Poskytnutie teoretického pohľadu a praktickej aplikácie na koncepciu textovej analýzy vo výučbe.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 45-50

    I. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 45-50
    BA004
Number of the records: 1