Number of the records: 1  

Verbesserung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Informationstechnologien

  1. Stradiotová, Eva Verbesserung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Informationstechnologien / Eva Stradiotová, Ingrid Kunovská. -- Dnes už je zrejmé, že technika a technológie môžu veľmi pomôcť v procese učenia, ale stále nemôžu nahradiť učiteľa. Priblíženie webových aplikácií a možnosti ich využitia vo vzdelávacom procese.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 79-88

    I. Kunovská, Ingrid
    II. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 79-88
    BA004