Number of the records: 1  

Chatbots – die Sprachlehrer der Zukunft?

  1. Hahn, Richard Chatbots – die Sprachlehrer der Zukunft? / Richard Hahn. -- Chatboty môžu byť použité pre rôzne aspekty výučby jazykov. Publikácie, ktoré sa zaoberali úlohou chatbotov v jazykovom vzdelávaní v minulosti (2006, 2008), predpovedali veľké možnosti, ale tiež kritizovali technické obmedzenia v tom čase. Článok sa pokúša preskúmať aktuálnu situáciu a ukazuje niektoré príklady diskusií v jazykovom vzdelávaní.

    In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht Seresová, Katarína. -- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. -- 177 s. [10,11 AH]. -- ISBN ISBN 978-3-339-10292-8. -- S. 89-96

    I. Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. -- S. 89-96
    BA004
Number of the records: 1